pro

Studija o procesu ispiranja kiselinom katalizatora hidroobrade na bazi Co Mo

Metodologija površine odziva (RSM) korištena je za proučavanje procesa ispiranja azotne kiseline otpadnog katalizatora hidroobrade na bazi Co Mo. Cilj ove studije bio je uvesti CO i Mo iz istrošenog katalizatora u otapalo u obliku topivog u vodi, kako bi se olakšalo naknadno pročišćavanje i oporaba, te spoznala neškodljiva obrada i iskorištavanje resursa čvrstog otpada, reakcija temperatura i odnos čvrsta tečnost. Glavni čimbenici utjecaja utvrđeni su metodologijom površine odziva te je uspostavljena model jednačenja procesnih parametara i brzine ispiranja kobalta i molibdena. U optimalnim procesnim uvjetima dobivenim modelom, stopa ispiranja kobalta iznosila je više od 96%, a ispiranja molibdena više od 97%. Pokazalo je da su optimalni parametri procesa dobiveni metodom površine odziva tačni i pouzdani i da se mogu koristiti za vođenje stvarnog proizvodnog procesa


Vrijeme objavljivanja: nov-05-2020