pro

Priprema molekularnog sita od karbona

Ako se točkice žižule huanbingwei i CMB kombiniraju zajedno, novi materijal imat će sljedeće prednosti: neće se stvarati prašina kada se koristi. Poboljšava ga 5-FU. Molekularna sita sa ugljeničnim vlaknima koja imaju sposobnost razmene jona mogu se pripremiti daljim fizičkim i hemijskim tretmanom. Stoga su molekularna sita na bazi ugljeničnih vlakana postala nova vrsta atraktivnih materijala s aktivnim ugljenom.
Molekularna sita s aktivnim ugljenom (ACF) s većim volumenom pora i specifičnom površinom i većim sadržajem mikropora pripremljena su sekundarnom aktivacijom filca na bazi FPN (ACF) sa KOH kao katalizatorom. Istraženi su efekti odnosa impregnacije KOH, vremena aktivacije i temperature aktivacije na adheziju i strukturu pora ACF-a. Rezultati su pokazali da ACF pripremljen u uslovima temperature aktivacije 1073k i aktivnog vremena 50mir ima veću sposobnost vezivanja mleka, što je pogodan za upotrebu kao preteča vlaknastog CMS-a.


Vrijeme objavljivanja: nov-05-2020